Professioneel

Producten

Voor mijn werk en studie heb ik educatieve producten ontwikkeld. In het onderstaande heb ik de links er naar toe opgenomen.
De lijst met publicaties bevat een opsomming van een aantal rapporten en verslagen, die gemaakt zijn voor mijn werk of studie.

Educatieve producten

De volgende documenten, producten en toepassingen beschikbaar om te bekijken of te downloaden

Lesmateriaal Textiele Werkvormen Julianaschool Kwartellaan. Het vak wordt projectmatig gegeven. Op deze website kunt u het door mij gemaakte  lesmateriaal en de voorbeelden van producten bekijken.

040404 world wide website. De site is bedoeld als contactpunt voor over het land verspreide asielzoekers en voor cursisten als startpagina tijdens de lessen.

Internetcursussen die zijn gegeven aan bewoners van het AZC Crailo, met o.a. PowerPoint presentaties. Deze cursussen zijn verouderd en het materiaal is opgenomen in de 040404 website.

Cursus Onderzoeksmethoden. Materiaal bij de cursus die is gegeven aan 1e jaars Pedagogiekstudenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Cursus bij het schrijven van het afstudeerwerkstuk voor 4e jaars-studenten bachelor pedagogiek Hogeschool van Amsterdam

On-line  Black Board cursus voor docenten over het gebruik van de portal EDUweb van de Wageningen Universiteit. U kunt een presentatie van de screendumps bekijken.

Een prototype van het multimedia programma  "A visit to Amsterdam" (3,83MB). (2000)
Het was een voorbeeld van een "Resource Based" leerprogramma voor docenten. Het zou ook kunnen worden gebruikt door leerlingen.
De gebruikersinterface is inmiddels behoorlijk verouderd. Het prototype is gemaakt m.b.v Matchware Mediator.

Een prototype van een op het Midden- en Kleinbedrijf afgestemde combinatie van een digitale leeromgeving en een kennissysteem: UvZ.exe (1,04 MB)(2002).
Ook dit is inmiddels sterk verouderd en gemaakt m.b.v. Matchware Mediator.

Een hypertext guide van een aantal artikelen uit het boek "Web-Based Instruction" van B.H. Khan. Gemaakt in een periode dat er nog niet veel gebruik werd gemaakt van internet-hyperlinks in het onderwijs (2000).

Chips die je niet kunt eten. Een multimediaal onderwijsleerpakket met schoolradio-uitzendingen, een leerlingenboek, een docentenhandleiding, educatieve software en later aangevuld met televisie-uitzendingen.
Het was het eerste Nederlandse initiatief op grotere schaal (150 scholen) op het gebied van informatiekunde voor het basisonderwijs (1983).

Waal, Mieke de. 'On-line cursus over EDUweb'. Online CIO Magazine, april 2005, Wageningen Universiteit.

Gommer,Lisa en Mieke de Waal. 'Innovatium 2005, de kunst van het loslaten; 15 maart, Evoluon in Eindhoven'. Online CIO Magazine, april 2005 Wageningen Universiteit. 

Waal, Mieke de. On-line EDUweb cursus. Wageningen Universiteit, 2005.(Dutch). Screendumps.pdf

Waal M.C.L. de. Voorbeelden van "Digitale Didactiek" aan de Wageningen Universiteit. In: Online CIO Magazine, januari 2005, Wageningen Universiteit.

Waal, Mieke de en Else Veldhuis-Diermanse. Surfdagen 2004.  In: Online CIO magazine, januari 2005, Wageningen Universiteit.

Beschrijvingen van voorbeelden van digitale didactiek aan de Wageningen Universiteit. CIO website.

Beschrijvingen procedures aanvragen EDUclasses (intern).

Waal, M.C.L. de. (2003) Learning Content Management Systems – Mogelijkheden tot verandering; verslag van het Surfcongres op 25 juni 2003 te Amersfoort. LCMS.doc (47,5 kB).

Waal, M.C.L. de. (2003) Samenwerkend leren met Polaris; verslag bijeenkomst georganiseerd door Stoas en Universiteit van Maastricht te Wageningen op 10 juni 2003. Polaris.doc (29,0 kB).

Waal, M.C.L. de. (2002) De Universiteit van Zaanstad, de eerste demo; presentatie. Zaandam, BTO Zaanstad.

Waal, M.C.L. de. (2002) Prototype van de virtuele omgeving van de "Universiteit van Zaanstad"; UvZ.exe (1,04 Mb). Zaandam, BTO Zaanstad. 

Waal, M.C.L. (2001) Aanzet tot onderwijskundige specificaties van de Universiteit van Zaanstad. Zaandam, BTO Zaanstad.

Waal, M.C.L. de. (2000) Online teaching and computer conferencing; tutor-marked assignment TMA01.pdf. Milton Keynes, The Open University UK, The Institute of Educational Technology.

Waal, M.C.L. de. (2000) Guide to Khan's world of 'Web-Based Instruction'; hypertext document. tutor-marked assignment TMA02. Milton Keynes, The Open University UK, The Institute of Educational Technology.

Waal, M.C.L. de. (2000) A visit to Amsterdam; a prototype of a resource based learning program; tutor-marked assignment TMA03a. Milton Keynes, The Open University UK, The Institute of Educational Technology.  Amsterdam.exe (3,83MB).

Waal, M.C.L. de. (2000) Design Choices of 'A visit to Amsterdam'; tutor-marked assignment TMA03b. Milton Keynes, The Open University UK, The Institute of Educational Technology. DCA.pdf. (The proposal of the prototype. Proposal.pdf (29.5 kB).

Waal, M.C.L. de. (2000) Interaction in the distance-learning environment of H802; Examinable Component. EC.pdf (85kB). Milton Keynes, The Open University UK, The Institute of Educational Technology.

Waal, M.C.L. de. (1997) Kwaliteitszorg Deeltijd-HEAO - FEI. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1996) Kengetallen; inventarisatie-onderzoek naar noodzakelijke gegevens voor een efficiënt beleid. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1994) Clustering in de propedeuse. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1994) Deficiënties, het vervolg. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1994) Deficiënties en Hogeschoolbeleid. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1994) Notitie inschrijvingen. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1993) Uitvalanalyse 92-93 deeltijd-HEAO. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1993) Propedeuse-programma 94-95: notities t.b.v. besluitvorming gemeenschappelijke propedeuse en aanpak deficiënties. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1992) Uitvalanalyse 91-92 deeltijd-HEAO. Hoorn, Hogeschool Hoorn / Den Helder, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1992) Evaluatieverslag studievaardigheden. Hoorn, Hogeschool Hoorn / Den Helder, Afdeling Deeltijd-HEAO.

 

Waal, M.C.L. de. (1992) Opzet cursus studievaardigheden. Hoorn, Hogeschool Hoorn / Den Helder, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1992) Een aanzet tot S.L.B. in de propedeuse; evaluatie. Hoorn, Hogeschool Hoorn / Den Helder, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1990) Voorstellen beleid propedeuse 1990-1991. Hoorn, Hogeschool Hoorn / Den Helder, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1990) Verhoging van de onderwijskwaliteit in de propedeuse. Hoorn, Hogeschool Hoorn / Den Helder, Afdeling Deeltijd-HEAO.

Waal, M.C.L. de. (1989) Toetsen en feedback; vooronderzoek Toetskit. Delft, Technische Universiteit, sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling. (Technisch rapport 89-3).

Waal, M.C.L. de. (1989) Analyse in Toetskit; specifieke beschrijving toetsanalyse. Delft, Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling. (Technisch rapport 89-2).

Waal, M.C.L. de. (1989) Het omzetten van scores naar cijfers; specifieke beschrijving. Delft, Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling. (Technisch rapport 89-1).

Waal, M.C.L. de. (1988) Opzet van een toetspakket voor de TU Delft. Delft, Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling. (Technisch rapport 88-1).

Waal, M.C.L. de. (1988) Het omzetten van scores naar cijfers; globale beschrijving t.b.v. het dabase-onderzoek. Delft, Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling.

Waal, M.C.L. de. (1988) De functie "Analyse"; globale omschrijving t.b.v. het dabase-onderzoek. Delft, Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling.

Waal, M.C.L. de. (1987) 'Het gebruik van de computer bij het toetsen', in Berg, G. van de en M. de Waal. Syllabus "toetsen" cursus 1987-1988. Delft, Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling.

Waal, M.C.L. de. (1987) Didactische keuzes bij de ingangstoetsen Inleiding Informatica. Delft, Technische Universiteit Delft, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica.

Waal, M.C.L. de. (1987) Resultaten van de formatieve evaluatie van het toetsservice-systeem fc1b. Delft, Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek.

Waal, M.C.L. de. (1987) Didactisch ontwerp van het toetsservice-systeem fc1b. Delft, Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek.

Waal, M.C.L. de. (1986) Eisen m.b.t. interactieve beeldschermtoetsen. Delft, Technische Universiteit Delft, Onderwijskundige Dienst.

Waal, M.C.L. de. (1986) Projectanalyse Toetskit. Delft, Technische Universiteit Delft, onderwijskundige Dienst.

Waal, M.C.L. de. (1986) Evaluatie van het project "Betonconstructies, toetsen met de computer". Delft, Technische Universiteit Delft, Onderwijskundige Dienst.

Waal, M.C.L. de. (1985) Opzet van een onderwijs-evaluatie- en administratiesysteem. Delft, Technische Universiteit Delft, Onderwijskundige Dienst.

Waal, M.C.L. de. (1985) Onderwijskundige en media-didactische aspecten bij het gebruik en de aanschaf van educatieve software; doctoraal scriptie. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, vakgroep Algemene Opvoedkunde, sectie Methodenleer / Statistiek.

Waal, M.C.L. de. (1985) Chips die je niet kunt eten; herziene vernieuwde uitgave. Hilversum, Stichting Nederlandse Schoolradio.

Waal, M.C.L. de. (1984) Media in het basisonderwijs: schoolradio en computer; verslag van een afstudeerproject in het kader van de doctoraalstudie Onderwijskunde.Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Algemene en Vergelijkende Onderwijskunde.

Waal, M.C.L. de. (1984) Beoordeling van het Plato-Proefproject; verslag in het kader van het bijvak Wetenschappelijke Informatica. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Sociaal Wetenschappelijke Informatica.

Waal, M.C.L. de. (1983) Leren over informatietechnologie in het basisonderwijs; onderzoeksverslag. Utrecht, Stichting Teachip.

Waal, M.C.L. de. (1983) Chips die je niet kunt eten; leerlingenboek, docentenhandleiding en computerhandleiding. Hilversum, Stichting Nederlandse Schoolradio.