Professioneel

Competenties

Toelichting

Het is de bedoeling van een portfolio per beroep of functie de verworven competenties te beschrijven en daar bewijzen aan toe te voegen.

Mijn actieve werkperiode omvatte vele jaren en ik ben in verschillende soorten beroepen werkzaam geweest. Niet alle verworven competenties waren voor mijn laatste beroepsuitoefening relevant. En sommige vaardigheden zijn na verloop van tijd een beetje "roestig" geworden. Dit was bijvoorbeeld het geval met sommige van mijn competenties als bibliothecaris-documentalist.

Ik ben volop aan het puzzelen en zoeken geweest, hoe ik het competentiegedeelte zinvol kon opzetten en invullen.
Ik heb de competenties beschreven, die van belang waren voor mijn laatste beroepsuitoefening en benoemd in welke beroepsrol of functie dit was.
Daarbij heb ik aangegeven met welke bewijsstukken, producten of resultaten ik dit aan kon tonen. Voor zover ze beschikbaar waren, heb ik competentieprofielen toegevoegd.

De bedoeling van mijn portfolio was vooral om aan te tonen, welke elementen je in een portfolio kunt opnemen.

Nu ik niet meer professioneel werkzaam ben, heb ik me beperkt, tot het weergeven van een verkorte versie en heb ik slechts enkele competenties beschreven.

Dit portfolio is openbaar, iedereen op het internet kan het bekijken. Dat is een tweede reden waarom ik geen uitgewerkte beschrijvingen heb opgenomen.

Alles bij elkaar is het voor mezelf een leerzame ervaring geweest. Het is goed om te zien waar je in de loop van de jaren deskundigheid hebt opgebouwd of waar je zaken hebt laten liggen (al dan niet met opzet).

E-learning

Competentie
 • Het ontwikkelen van functionele ontwerpen educatieve software
Bewijsstukken
 • verschillende ontwerpen voor afzonderlijk vakken TU Delft
 • Toetskit 
Rol/functie
 • onderwijsontwikkelaar
Competentie
 • Iteratief prototypen en het ontwikkelen van prototypen
Bewijsstukken Rol/functie
 • onderwijsontwikkelaar
Competentie
 • Het ontwikkelen van multimediaal materiaal 
Bewijsstukken Rol/functie
 • onderwijsontwikkelaar
Competentie
 • Het ondersteunen van lesmateriaal met een eigengemaakte digitale leeromgeving 
Bewijsstukken Rol/functie
 • docent
Competentie
 • Begeleiden en adviseren van docenten bij projecten
Bewijsstukken

 • Projectvoortgangsverslagen TU Delft/Wageningen Universiteit  
Rol/functie

 • docentondersteuner

Assessments

Competentie
 • Het afnemen van verschillende soorten assessments (intake, ontwikkelingsgericht, doorstroom)
Bewijsstukken in de vorm van:
 • 21 plus onderzoeken HEAO  (>100)
 • zij-instroom 2e graads en 1e graads lerarenopleiding en PABO  (17)
 • PABO versnelde doorstroom (4)
 • PABO eindassessments (2)
 • HBO Pedagogiek zij-instroom (9)
 • HBO Pedagogiek IBM2= Integratief Beoordelingsmoment afstudeerbekwaamheid eind 3e jaar (20)
 • HRM 4e jaarsstudenten (10)
 • certificaat assessor
 • assessmentverslagen
Rol/functie
 • assessor
Competentie
 • Het ontwikkelen van assessment-instrumenten
Bewijsstuk
 • Rapportage procedure en inhoud 21 plus onderzoek HEAO: onderdelen, vragen, criteria, soort bewijzen.
Rol/functie
 • propedeusecoördinator

Toetsen

Competentie
 • Docenten ondersteunen bij het maken van toetsen en toetsplannen voor hun vak
Bewijsstukken in de vorm van
 • Cursus geven en individueel advies TU Delft
 • Gedeelte cursushandleiding
Rol/functie
 • docentondersteuner
Competentie
 • Ontwikkelen van toetsplannen en toetshandleidingen
Bewijsstuk
 • Functioneel ontwerp digitaal toetsservicesysteem TU Delft
Rol/functie
 • onderwijsontwikkelaar
Competentie
 • Het ontwikkelen van toetsbeleid
Bewijsstukken
 • Deeltijd HEAO, met name regelingen op het gebied van clustering van vakken
Rol/functie
 • propedeusecoördinator
Profielen: