Professioneel

Het schrijven van het afstudeerwerkstuk

Studie: hbo pedagogiek Hogeschool van Amsterdam

In 2005 gaf ik les aan studenten, die laat waren ingestroomd. Zowel de studenten als ik hadden in het begin geen toegang tot BSCW, de elektronische leeromgeving van de Hogeschool van Amsterdam. Vandaar dat ik snel een eigen website heb gemaakt om de studenten van informatie te kunnen voorzien.
In 2007 heb ik de informatie zowel op BSCW als op deze website opgenomen.

Afstudeerpracticum

De student gaat onderzoek naar een relevant probleem uit de beroepspraktijk. Het practicum biedt de student begeleiding bij de voorbereiding.

Studiemateriaal

 • APA met aanvullingen

Literatuurbronnen pedagogiek

Literatuurbronnen onderwijs

 • Netwijsvoor leerkrachten (basisonderwijs)

 

 

Informatie zoeken algemeen

 • zoekmachine
Let op:

Wikipedia is geen encyclopedie die door een deskundige redactie is samengesteld.
Iedereen kan een bijdrage plaatsen, deskundig of niet.
Je mag hier niet uit citeren, want het is heel moeilijk de auteur te achterhalen, dus je weet niet of je een deskundige citeert of een goedbedoelde hobbyist.

Wikipedia is een goed startpunt voor je zoektocht, maar is geen basis voor hbo-scripties!

 • Webdetective
  Leert je stap voor stap waar je op moet letten bij het zoeken van informatie op Internet.
 • Informatievaardigheden (Windesheim)
  Instructiemodules, die je leren hoe je snel en systematisch informatie kan zoeken, selecteren en evalueren

Bronnen onderzoek van opvoeding en onderwijs

 • ERIC Education Resource Information Centre. Startpunt voor het zoeken van titels van boeken en tijdschriften op het gebied van opvoeding en onderwijs.
  Bevat uitgebreide thesaurus met allerlei begrippen en zoektermen.
 • National Academic Research and Collaborations Information System  (NARCIS).
  NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.
 • Kohnstamminstituut
  Het Kohnstamm Instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Site bevat te downloaden onderzoeken.
 • CBS onderwijs cijfermatige (onderbouwde) publicaties van het Centraal Bureau voor Statistiek

Engelstalige publicaties zie: