Professioneel

Curriculum Vitae

Ervaring

2011 - 2017 Julianaschool Kwartellaan
Docent Textiel Werkvormen - vrijwilligster

2007 - 2008  Hogeschool van Amsterdam
Docent en assessor
opleiding Pedagogiek

2006 - 2007 Hogeschool van Amsterdam
Teamleider propedeuse  en docent opleiding Media, informatie en communicatie (Voorheen Instituut voor Media en Informatiemanagement, MIM)

2003 - 2006  Hogeschool van Amsterdam (freelance)

  • Docent bij de opleiding Pedagogiek
  • Assessor  bij de opleidingen Pedagogiek, Pabo, Human Resource Management en bij het Educatief Assessmentcentrum Amsterdam (in samenwerking met de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) Universiteit van Amsterdam

2003 - 2006. Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Onderwijsondersteuning Wageningen Universiteit (OWU). Wageningen.
Projectmedewerker onderwijskundige dienstverlening.

2002-2005. Centraal Opvangorgaan Asielzoekers, AZC Crailo, Laren (vrijwilligerswerk).
Docent en begeleider/beheerder Internetcafé

2001-2002 BTO Zaanstad , Bureau Technologiesubsidies & Organisatieadvies, Zaandam.
Onderwijskundig medewerker E-Learning.

1989-1999 Hogeschool van Amsterdam , afdeling deeltijd-HEAO.(voorheen deeltijd-HEAO in Hoorn)Onderwijscoördinator en docent

1985-1989 Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling.
Onderwijskundige.

1983-1985 Nederlandse Schoolradio (AVRO en VARA), Hilversum.
Onderwijskundige.

1984 Mars-automatisering, Amsterdam.
Onderwijskundig adviseur.

1982-1983 Stichting Teachip (doctoraalstage), Utrecht.
Onderwijskundige.

1982 Ericsson Information Systems, Woerden.
Promotiemedewerkster Efficiencybeurs.

1980-1982 Stg. Openbare Bibliotheken Amsterdam.
Bibliotheektechnisch medewerkster.

1977 Ministerie van Financiën, 's-Gravenhage.
Administratief medewerkster.

1970-1974 John F. Kennedyschool, Breda.
Onderwijzeres.

1969-1970 Theresiaschool, Bergen op Zoom (Opgeheven in 2011).
Onderwijzeres.

Opleiding

2006-2007 De Baak, Management Centrum VNO-NCW
Leiderschap Ontwikkelprogramma (7 modulen) en 4 HvA gerelateerde trainingsdagen.

2004, Onderwijsondersteuning Wageningen Universiteit.
Certificaat cursus "Culturele diversiteit in onderwijs" (intercultureel onderwijs).

2002-2003 Educatief Assessmentcentrum Amsterdam van de Hogeschool van Amsterdam en het Instituut voor de Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam .
Certificaat assessor.

2000, The Open University UK, The Institute of Educational Technology, Milton Keynes.
Applications of Information Technology in open and distance education (H802), postgraduate online MA course (60pt). Cursus wordt niet meer gegeven.

1997 IBM Industry Solutions Lab, Stuttgart, Duitsland.
IBM Learning Technologies European Workshop (Global Campus en Lotus Learning Space).

1994-1995 Hogeschool van Amsterdam, Expertisecentrum Vrouw en Management.
Leergang "Vrouw en Management in het HBO".

1989, 1991 Managementcursussen voor beginnend managers.

1977-1985 Universiteit van Amsterdam, Subfaculteit Opvoedkunde en Onderwijskunde.
Doctoraaldiploma Pedagogische Wetenschappen:

  • hoofdvak: algemene en vergelijkende onderwijskunde
  • specialisatie: media (computer, schoolradio) en afstandsonderwijs.
  • bijvakken: sociaal wetenschappelijke informatica, bibliotheek- en documentaire informatiewetenschap.
  • 1e -graads bevoegdheid: pedagogiek, agogiek, opvoedkunde en didactiek.

1976-1977 P.A. Tiele Academie, (bibliotheekacademie), 's-Gravenhage. (school bestaat niet meer)
Diploma bibliothecaris-documentalist.

1974-1976 Bibliotheek en Documentatie Academie Tilburg (school bestaat niet meer).
Diploma assistent-bibliothecaris.

1964-1969 Kweekschool St. Antonius, Dongen. (school bestaat niet meer, voorloper van de Pabo)
Akte van bekwaamheid volledig bevoegd onderwijzeres.