04-04-04
World Wide Website

Video-sites en vlogs  

Op een videosite kun je zelf filmpjes zetten en deze met anderen delen. Op deze sites kun je ook de filmpjes van anderen downloaden. Vaak kun je er tevens commentaar op leveren. Dat is de reden dat ze onder de sociale media vallen.
Er worden allerlei filmpjes geplaatst zoals, bloopers, kattenfilmpjes, humoristische filmpjes, eigen muziekopnamen.
Zie voor meer informatie: Wikipedia videosite.

Een bijzonder soort videofilmpjes zijn de vlogs. Vlogs zijn video-weblogs. I.p.v. een geschreven verslag van een gebeurtenis, wordt er een videofilmpje gemaakt. De vlogs gaan over allerlei soorten onderwerpen zoals  recepten, schoonheidtips, handleidingen enz.
Meer informatie: Wikipedia vlog.

Videofilmpjes

Bekende vloggers